1. Introducere
Prezentul regulament stabilește modalitatea de desfășurare a competițiilor din cadrul Galei Proiectelor de și pentru Tineret Timiș (denumită în continuare GPT), precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înregistrarea aplicațiilor. GPT este organizată de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT) și va avea loc în data de 5 decembrie 2019 la Casa Tineretului (sediul FITT, situat în Timișoara, pe strada Arieș nr. 19).

2. Aplicanți eligibili

În cadrul acestei competiții, pot depune aplicații:

 • organizații neguvernamentale de/pentru tineret sau studențești cu sediul sau care își desfășoară activitatea în județul Timiș;
 • licee de stat sau private din județul Timiș;
 • consilii ale elevilor din liceele din județul Timiș;
 • grupuri informale de tineri care își desfășoară activitatea în județul Timiș;
 • instituții publice ce desfășoară activități/proiecte pentru tineri;
 • voluntari activi în sectorul de tineret din județul Timiș;
 • membri simpli, neremunerați, din organizații neguvernametale de/pentru tineret sau din grupuri informale de tineri din județul timiș;
 • coordonatori de voluntari din organizații neguvernamentale de/pentru tineret din județul Timiș;
 • coordonatori de membri simpli, neremunerați,  din organizații neguvernametale de/pentru tineret sau din grupuri informale de tineri din județul timiș;
 • lucrători de tineret din județul Timiș.

3. Calendar de desfășurare

a) 4 noiembrie, ora 14:00 – 25 noiembrie, ora 14:00: depunerea aplicațiilor pentru competiție;
b) 25 noiembrie ora 14:00 – 3 decembrie, ora 14:00: jurizarea aplicațiilor depuse;
c) 5 decembrie 2019, 18:00 – 20:00: festivitatea de premiere, în cadrul Galei Proiectelor pentru Tineret Timiș.

4. Categoriile de concurs pentru care se pot depune aplicații sunt:

a) Cel mai bun proiect de/pentru tineret desfășurat în județul Timiș în anul 2019 în domeniile:

a. Educație;
b. Artă și cultură;
c. Implicare civică/în comunitate;
d. Sănătate;
e. Ocupare și antreprenoriat;
f. Ecologie, protecția mediului și a animalelor;
g. Sport;
h. Drepturile omului;
i. Filantropie;

b) MARELE PREMIU pentru cel mai bun proiect de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019;

c) Cel mai activ consiliu al elevilor din județul Timiș în anul 2019;

d) Cel mai activ liceu din județul Timiș în anul 2019 în domeniul activităților extracurriculare pentru elevi;

e) Cel mai activ tânăr dintr-un Consiliu al Elevilor din județul Timiș în anul 2019;

f) Cel mai activ voluntar (conform Legii voluntariatului nr.78/2014):

a. din județul Timiș în anul 2019 în cadrul unei organizații neguvernamentale de/pentru tineret, altele decât cele studențești, în vârstă de până în 35 de ani;
b. din județul Timiș în anul 2019 în cadrul unei organizații neguvernamentale pentru tineret, în vârstă de peste 35 de ani;
c. licean din județul Timiș în anul 2019;
d. din județul Timiș în anul 2019 în cadrul unei organizații neguvernamentale studențești.

g) Cel mai activ coordonator de voluntari din organizații neguvernamentale de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019 (conform Legii voluntariatului nr.78/2014);

h) Cel mai activ membru simplu, neremunerat, din organizații neguvernamentale de/pentru tineret și din grupuri informale de tineri din județul Timiș în anul 2019:

a. din județul Timiș în anul 2019 în cadrul unei organizații neguvernamentale de/pentru tineret, altele decât cele studențești, sau din grupuri informale, în vârstă de până în 35 de ani;
b. din județul Timiș în anul 2019 în cadrul unei organizații neguvernamentale pentru tineret sau din grupuri informale, în vârstă de peste 35 de ani;
c. licean din județul Timiș în anul 2019;
d. din județul Timiș în anul 2019 în cadrul unei organizații neguvernamentale studențești.

i) Cel mai activ coordonator de membri simpli, neremunerați, din organizațiile neguvernamentale de/pentru tineret sau grupuri informale de tineri din județul Timiș în anul 2019;

j) Cel mai activ lucrător de tineret din județul Timiș în anul 2019.

 

Premii speciale:

a) Cel mai bun proiect de/pentru tineret din județul Timiș organizat exclusiv de voluntari în anul 2019;

b) Cel mai bun proiect internațional de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019;

c) Cea mai bună nouă inițiativă de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019;

d) Cel mai popular proiect de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019.

5. Depunerea candidaturilor

a) Fiecare candidatură va fi depusă prin completarea unui formular de candidatură de pe platforma https://gala.fitt.ro până cel târziu la data de 25 noiembrie 2019, ora 14:00.
Pentru a fi eligibil, un formular depus trebuie să fie completat integral.

b) Fiecare candidatură va fi însoțită de un material video de maximum 60 de secunde, încărcat pe platforma YouTube până cel târziu la data de 25 noiembrie 2019, ora 14:00, prin care va fi prezentat/ilustrat proiectul depus/activitatea voluntarului/coordonatorului de voluntari/lucrătorului de tineret.

În cazul aplicațiilor pentru voluntarul/coordonatorul de voluntari al anului, materialul video va avea o durată de maximum 35 de secunde.
În cazul aplicării pentru mai multe categorii, aplicantul poate opta pentru a completa și trimite formularul de candidatură separat, pentru fiecare categorie în parte.

În competiția pentru titlul de cel mai bun proiect de/pentru tineret din județul Timiș organizat exclusiv de voluntari în anul 2019 vor fi înscrise automat toate proiectele depuse în al căror formular de candidatură a fost specificat faptul că acestea au fost organizate exclusiv de voluntari.

În spiritul respectării, promovării și încurajării aplicării prevederilor care reglementează voluntariatul în România, în cazul aplicațiilor pentru „voluntarul / coordonatorul de voluntari al anului”, se vor lua în considera doar cele care respectă prevederile Legii voluntariatului nr.78/2014. În cazul persoanelor care fac parte din organizații de/pentru tineret și care desfășoară activități de interes public în folosul altor persoane sau al societății, fără remunerație, individual sau în grup  altfel decât prevede Legea voluntariatului, acestea au posibilitatea să aplice la secțiunea privitoare la „membri simpli, neremunerați / coordonator de membri simpli, neremunerați.

În competiția pentru titlul de cel mai bun proiect internațional de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019 vor fi înscrise automat toate proiectele depuse care au avut o dimensiune internațională și au precizat acest lucru în formularul de candidatură, detaliind în ce constă caracterul internațional.

În competiția pentru MARELE PREMIU pentru cel mai bun proiect de/pentru tineret desfășurat în județul Timiș în anul 2019 vor intra proiectele care au selectat această opțiune.

În competiția pentru titlul de cea mai bună inițiativă de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019 sunt înscrise automat toate proiectele depuse ce au derulat în anul 2019 prima ediție și care au menționat acest lucru în formularul de candidatură.

Pentru categoria cel mai popular proiect de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019, fiecare proiect înscris va putea fi votat de către publicul larg, prin vot on-line, pe site-ul www.gala.fitt.ro, prin conectare cu contul de Facebook. Astfel, proiectul cu cel mai mare număr de voturi va câștiga premiul de Cel mai popular proiect de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019.

6. Criterii de eligibilitate specifice

a) Cel mai bun proiect de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019 pentru toate cele zece domenii

a. Aplicantul trebuie să fie o organizație neguvernamentală de/pentru tineret, așa cum este definită în Legea Tinerilor, un grup informal de tineri sau o instituție publică;

b. Sediul aplicantului trebuie să fie în județul Timiș/membrii grupului informal de tineri trebuie să aibă domiciliul/rezidența în județul Timiș SAU proiectul trebuie să se fi desfășurat în județul Timiș;

c. Proiectul depus trebuie să fi avut loc în perioada 1 decembrie 2018 – 20 noiembrie 2019;

d. Proiectul trebuie să fi avut loc în județul Timiș, indiferent de județul în care își are sediul organizația neguvernamentală de/pentru tineret care l-a desfășurat SAU proiectul trebuie să fi fost derulat de către o organizație neguvernamentală de/pentru tineret cu sediul în județul Timiș sau de către un grup informal de tineri cu domiciliul / rezidența în județul Timiș, indiferent de locația desfășurării;

e. Proiectul depus trebuie să fie finalizat în momentul începerii jurizării;

f. Proiectul depus trebuie să fie proiect propriu al aplicantului;

g. Proiectul depus trebuie să aibă ca grup țintă tinerii SAU să fie organizat de tineri.

b) Cel mai activ consiliu al elevilor în anul 2019

a. Consiliul Elevilor care aplică trebuie să funcționeze într-un liceu din județul Timiș;

b. Activitatea de referință trebuie să fi avut loc în perioada 1 decembrie 2018 – 20 noiembrie 2019.

c) Cel mai activ liceu în anul 2019

a. Liceul care aplică trebuie să aibă sediul în județul Timiș;

b. Activitățile, programele și proiectele de / pentru tineret depuse în susținerea aplicației trebuie să fie axate pe educația extracurriculară / non-formală a tinerilor (nu neapărat doar din liceul respectiv);

c. Activitățile, programele și proiectele prezentate în formularul destinat liceelor trebuie să aibă în echipa organizatorică cel puțin un tânăr;

d. Activitățile, programele și proiectele de referință trebuie să fi avut loc în perioada 1 decembrie 2018 – 20 noiembrie 2019.

d) Cel mai activ tânăr dintr-un Consiliu al Elevilor din județul Timiș în anul 2019

a. Tânărul aplicant trebuie să fie elev într-un liceu din județul Timiș și membru în Consiliul Elevilor dintr-un liceu din județul Timiș sau în Consiliul Județean al Elevilor Timiș;

b. Tânărul aplicant nu poate fi membru în Consiliul de Conducere al FITT sau angajat al FITT;

c. Tânărul aplicant trebuie să aibă vârstă peste 14 ani;

d. Activitatea de referință trebuie să fie desfășurată în perioada 1 decembrie 2018 – 20 noiembrie 2019.

e) Cel mai activ voluntar din județul Timiș în anul 2019

a. Voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat în cadrul organizației neguvernamentală de/pentru tineret care îi susține candidatura. Voluntarul trebuie să îndeplinească toate condițiile Legii voluntariatului nr.78/2014 – să fi semnat contract de voluntariat (cu acord parental, dacă este cazul) cu organizația, să-și desfășoare activitatea sub conducerea unui coordonator de voluntari, să fi primit fișa voluntarului, să fi semnat fișa de protecție, să figureze în registrul de evidență a voluntarilor, să fi primit certificat de voluntariat și raportul de activitate (dacă activitatea acestuia este încheiată și dacă le-a solicitat);

b. Voluntarul nominalizat nu poate fi angajat cu contract de muncă/civil al organizației neguvernamentală de/pentru tineret care îl nominalizează, dacă e cazul;

c. Voluntarul nominalizat nu poate fi membru în Consiliul de Conducere al FITT sau angajat al FITT;

d. Voluntarul nominalizat nu poate fi angajat al unei autorități locale sau serviciu deconcentrat cu atribuții în sectorul de tineret;

e. Activitatea de voluntariat trebuie să fie desfășurată în județul Timiș;

f. Activitatea de voluntariat trebuie să fie desfășurată în perioada 1 decembrie 2018 – 20 noiembrie 2019.

* Titlul de cel mai activ voluntar se acordă pe patru subcategorii:
• cel mai activ voluntar licean, ce își desfășoară activitatea într-o organizați neguvernamentală de/pentru tineret;
• cel mai activ voluntar dintr-o organizație studențească;
• cel mai activ voluntar dintr-o organizație neguvernamentală de/pentru tineret (altele decât cele studențești) cu vârsta de până în 35 de ani;
• cel mai activ voluntar dintr-o organizație neguvernamentală pentru tineret în vârstă de peste 35 de ani.

f) Cel mai activ coordonator de voluntari din organizații neguvernamentale de / pentru tineret din județul Timiș în anul 2019

a. Coordonatorul de voluntari este voluntarul (în condițiile Legii voluntariatului nr.78/2014) sau angajatul organizației neguvernamentale de / pentru tineret care îl susține, care îndeplinește sarcinile legate de coordonarea și administrarea activității voluntarilor, adică a acelor persoane fizice care participă la activități de interes public desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către organizația neguvernamentale de / pentru tineret gazdă, fără remunerație, individual sau în grup, cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea voluntariatului: contractul de voluntariat (cu acord parental, dacă este cazul), fișa voluntarului, fișa de protecție, registrul de evidență a voluntarilor, certificate de voluntariat, rapoarte de activitate ale voluntarilor (activitățile de voluntariat prestate, atribuțiile asumate, aptitudinile dobândite);

b. Coordonatorul de voluntari nu poate fi membru în Consiliul de Conducere al FITT sau angajat al FITT;

c. Activitatea coordonatorului de voluntari, pentru care este nominalizată persoana, trebuie să se fi desfășurat în județul Timiș, în perioada 1 decembrie 2018 – 20 noiembrie 2019.

g) Cel mai activ membru simplu, neremunerat, în anul 2019

a. Persoana nominalizată trebuie să fie membru, cu adeziune semnată, în cazul organizației neguvernamentale de / pentru tineret care îi susține candidatura sau fără adeziune în cazul grupurilor informale

b. Persoana nominalizată nu poate fi angajată cu contract de muncă / civil a organizației neguvernamentale de / pentru tineret care îi susține candidatura. Aceasta trebuie să activeze pro bono (fără remunerație);

c. Persoana nominalizată nu poate fi membru în Consiliul de Conducere al FITT sau angajat al FITT;

d. Persoana nominalizată nu poate fi angajat al unei autorități locale sau serviciu deconcentrat cu atribuții în sectorul de tineret;

e. Activitatea pentru care este nominalizată persona trebuie să se fi desfășurat în județul Timiș în perioada 1 decembrie 2018 – 20 noiembrie 2019.

h) Cel mai activ coordonator de membri simpli, neremunerați, din organizații neguvernamentale de/pentru tineret sau grupurilor informale din județul Timiș în anul 2019

a. Coordonatorul de membri simpli, neremunerați, nu poate fi membru în Consiliul de Conducere al FITT sau angajat al FITT;

b. Activitatea coordonatorului de membri simpli, neremunerați, pentru care este nominalizată persoana, trebuie să se fi desfășurat în județul Timiș, în perioada 1 decembrie 2018 – 20 noiembrie 2019.

i) Cel mai bun lucrător de tineret din județul Timiș în anul 2019

a. Lucrătorul de tineret nu poate fi membru în Consiliul de Conducere al FITT sau angajat al FITT;

b. Activitatea de lucrător de tineret trebuie să fie desfășurată în județul Timiș.

c. Activitatea de lucrător de tineret trebuie să fie desfășurată în perioada 1 decembrie 2018 – 20 noiembrie 2019.

 

Premii Speciale:

j) Cea mai bună inițiativă de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019

a. Punctele a)-g) de la secțiunea anterioară 6.a);

b. Proiectul depus trebuie să fie la prima ediție în anul 2019.

k) Cel mai bun proiect de/pentru tineret din județul Timiș organizat exclusiv de voluntari în anul 2019

a. Punctele a)-g) de la secțiunea 6.a);

b. Pentru fiecare proiect diferit înscris în competiție, este înscris și cel puțin un voluntar din cadrul echipei la una dintre cele patru subcategorii disponibile în acest sens la categoria Cel mai activ voluntar. Numele acestuia fiind menționat în formularul  de aplicare la punctul 2.8

7. Juriul

Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criteriile de jurizare prezentate în regulamentul de față și în anexe. Juriul va fi format din reprezentanți cu experiență din partea autorităților, instituțiilor publice și structurilor societății civile. Un membru al juriului nu poate evalua o categorie unde organizația din care provine a depus aplicații.

Componența instituțională a juriului va fi afișată pe http://gala.fitt.ro, după finalizarea perioadei de depunere a aplicațiilor.

8. Criterii de jurizare

Premiile vor fi acordate pe baza a diferitelor criterii de jurizare (Pagina – criterii de jurizare), specifice fiecărei categorii. Fiecare aplicație va fi punctată de către fiecare membru al juriului pentru respectiva categorie, punctajul maxim fiind de 100 de puncte.

Proiectul care câștigă MARELE PREMIU nu va mai fi premiat pentru Cel mai bun proiect de/tineret desfășurat în județul Timiș în anul 2019 în domeniile a) – j) la care a fost înscris.

9. Contact și informații suplimentare

Pentru întrebări și nelămuriri, vă rugăm luați legătura cu:

 • Coordonator Gala Proiectelor pentru Tineret: Cezara-Georgiana MĂLĂNCUȘ;
  Adresă de e-mail: cezara.malancus@fitt.ro;
  Număr de telefon: 0748.694.595.
 • Președinte al Fundației Județene pentru Tineret Timiș
  Mihai-Adrian VILCEA