0 %
Justificarea necesității de realizare a proiectului
0 %
Scopul și obiectivele proiectului
0 %
Parteneri
0 %
Promovarea/vizibilitatea proiectului
0 %
Grupul țintă/participanții
0 %
Relevanța activităților realizate pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor propuse inițial
0 %
Impactul proiectului la nivelul grupului țintă/participanților
0 %
Impactul proiectului la nivelul localității în care s-a desfășurat
0 %
Impactul proiectului la nivelul județului Timiș
0 %
Anexele solicitate pentru depunerea aplicației (ex.: link-uri, articole de presă, albume foto/video ce să prezinte activitățile proiectului etc.)
Pentru Marele Premiu pentru cel mai bun proiect de/pentru tineret din județul Timiș în anul 2019, proiectul trebuie să îndeplinească, în plus, următoarele criterii:
0 %
1. Longevitatea proiectului
0 %
2. Renumele proiectului (contribuția la promovarea activității de/pentru tineret din județul Timiș la nivel național și internațional)
0 %
3. Complexitatea proiectului (capacitatea de a integra activități din mai multe domenii, ex.: artă, ecologie, educație)
0 %
4. Perioada de desfășurare a proiectului (număr de zile)
0 %
5. Expansiunea proiectului (numărul de locații în oraș și/sau județ)
0 %
6. Contribuția proiectului la implementarea Strategiei de Tineret a Județului Timiș 2017-2021 https://goo.gl/aGSa9a
0 %
7. Contribuția proiectului la implementarea Strategiei Naționale în Domeniul Politicii de Tineret 2015-2020
0 %
8. Contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivelor internaționale

8.a. Contribuția proiectului la îndeplinirea Obiectivelor Europene de Tineret 2019 – 2027 , (pentru proiectele implementate după  26 noiembrie 2018)

8.b. Contribuția proiectului la promovarea și implementarea temei de anul acesta a Națiunilor Unite – “Transforming education” sub care s-a desfășurat Ziua Internațională a Tineretului (pentru proiectele implementate după 19 aprilie 2018, data când a fost anunțată tema)

8.c. Contribuția proiectului la îndeplinirea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale ONU (SDG) https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs

0 %
Proiectele/activitățile desfășurate în perioada 1 decembrie 2018 - 20 noiembrie 2019
0 %
Impactul proiectelor/activităților desfășurate asupra elevilor din liceul unde își desfășoară activitatea
0 %
Impactul proiectelor/activităților desfășurate în comunitatea locală
0 %
Activități de reprezentare desfășurate (probleme ale elevilor din liceu identificate/soluționate, modalitățile de soluționare etc.)
0 %
Interacțiunea și colaborarea cu alte consilii/organizații/licee/instituții publice și/sau private
0 %
Activitatea în cadrul Consiliului Județean al Elevilor Timiș
0 %
Anexe: link-uri, articole de presă, albume foto/video de la activități etc.
0 %
Proiectele/activitățile extracurriculare pentru elevi desfășurate în perioada 1 decembrie 2018-20 noiembrie 2019
0 %
Impactul proiectelor/activităților desfășurate asupra elevilor din liceu
0 %
Impactul proiectelor/activităților desfășurate în comunitatea locală
0 %
Interacțiunea și colaborarea cu Consiliul Elevilor din liceu
0 %
Interacțiunea și colaborarea cu alte organizații/licee/instituții publice și private
0 %
Anexele solicitate pentru depunerea aplicației (ex.: link-uri, articole de presă, albume foto/video de la activități etc
0 %
Perioada și timpul alocat activității
0 %
Motivația implicării
0 %
Modul în care munca depusă a ajutat la dezvoltarea organizației/organizațiilor în care s-a implicat
0 %
Contribuția la îmbunătățirea vieții tinerilor/comunității
0 %
Descrierea proiectelor/activităților în care s-a implicat și rolul avut în cadrul acestora
0 %
Anexele solicitate pentru depunerea aplicației (link-uri, articole, albume foto/video, declarații ale colegilor etc.)
0 %
Perioada și timpul alocat activității (ore de voluntariat)
0 %
Motivația implicării
0 %
Modul în care munca depusă a ajutat la dezvoltarea organizației/organizațiilor în care s-a implicat
0 %
Anexe: Vor trebui anexate următoarele documente în copie, după caz: contract de voluntariat, fișa voluntarului, raport de activitate, diplome, adeverințe etc
0 %
Contribuția la îmbunătățirea vieții tinerilor/comunității
0 %
Descrierea proiectelor/activităților în care s-a implicat, atribuțiile asumate (rolul avut în cadrul acestora), aptitudinile dobândite
0 %
Referințe din partea coordonatorului de voluntari și cel puțin a unei alte persoane (descrierea voluntarului și a activității acestuia, precum și datele de contact ale persoanelor care acordă referințele), precum și Anexele solicitate.
0 %
Numărul de voluntari coordonați și numărul total de ore de voluntariat ale acestora
0 %
Motivația desfășurării activității de coordonator de voluntari
0 %
Modul în care munca depusă a ajutat la dezvoltarea organizației/organizațiilor în care s-a implicat; Responsabilitățile cu privire la contractele de voluntariat (cu acord parental, dacă este cazul), fișa voluntarului, fișa de protecție, registrul de evidență a voluntarilor, certificate de voluntariat, rapoarte de activitate ale voluntarilor.
0 %
Contribuția la îmbunătățirea activității/motivarea voluntarilor
0 %
Descrierea proiectelor/activităților de/pentru tineret în care s-au implicat voluntarii coordonați, atribuțiile asumate de către aceștia (rolul lor), aptitudinile dobândite
0 %
Referințe pentru activitatea de coordonator de voluntari (link-uri, articole, albume foto/video, declarații ale colegilor etc.)
0 %
Perioada și timpul alocat activității
0 %
Motivația implicării
0 %
Modul în care munca depusă a ajutat la dezvoltarea organizației/organizațiilor sau grupurilor informale în care s-a implicat
0 %
Contribuția la îmbunătățirea vieții tinerilor/comunității
0 %
Descrierea proiectelor/activităților în care s-a implicat, atribuțiile asumate (rolul avut în cadrul acestora)
0 %
Anexele solicitate pentru depunerea aplicației (link-uri, articole, albume foto/video, declarații ale colegilor etc.)
0 %
Numărul de membri coordonați și perioada (durata totală) de activitate a acestora
0 %
Motivația desfășurării activității de coordonator de membri
0 %
Modul în care munca depusă a ajutat la dezvoltarea organizației/organizațiilor sau grupurilor informale în care s-a implicat;
0 %
Contribuția la îmbunătățirea activității/motivarea membrilor coordonați
0 %
Descrierea proiectelor/activităților de/pentru tineret în care s-au implicat membrii coordonați, atribuțiile asumate de către aceștia (rolul lor), aptitudinile dobândite
0 %
Referințe pentru activitatea de coordonator de membri (link-uri, articole, albume foto/video, declarații ale colegilor etc.)
0 %
Perioada alocată activității de lucrător de tineret
0 %
Motivația desfășurării activității de lucrător de tineret
0 %
Modul în care munca depusă a ajutat la dezvoltarea organizației/organizațiilor în care s-a implicat
0 %
Contribuția la îmbunătățirea vieții tinerilor/sectorului de tineret/comunității
0 %
Descrierea proiectelor/activităților de/pentru tineret în care s-a implicat și rolul avut în cadrul acestora
0 %
Referințe pentru activitatea de lucrător de tineret (link-uri, articole, albume foto/video, declarații ale colegilor etc.)