Cel mai activ coordonator de voluntari din organizații neguvernamentale de/pentru tineret sau din grupuri informale de tineri din județul Timiș în anul 2017;