Cel mai activ voluntar

În cadrul unui consiliu al elevilor în anul 2017